Category: Регулации

December 29, 2020 0

Новият регламент за дроновете започва да се прилага след няколко дни (интервю)

By flying dutchman

Даниела Минчева, инспектор в отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“ към Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ разказва пред читателите на…