Европейският парламент гласува общи правила за дроновете

Европейският парламент гласува общи правила за дроновете

July 5, 2018 0 By flying dutchman

Евродепутатите гласуваха разпоредби, които налагат изисквания за всички безпилотни летателни апарати (дронове) да спазват норми за безопасност на въздушното движение. Понастоящем повечето дронове попадат под различни национални законодателства, което може да възпрепятства развитието на пазара.

Защо са нужни европейски правила за дроновете?

Тежките дронове (над 150 килограма) попадат под разпоредбите на ЕС за въздушното движение, но по-леките са регламентирани на национално ниво. Съществуването на различни и фрагментирани стандарти усложнява продажбата на подобни апарати и поражда рискове.

Дроновете могат потенциално да причинят щети на самолети, вдигат шум и допринасят за замърсяването на въздуха. Те могат да бъдат използвани в нарушение на правото на личен живот на хората.

Според новите правила, дроновете следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не излагат хората на риск. Когато става дума за риска свързан с теглото на дрона или зоните на използване, ще трябва да притежават допълнителни функции, като например автоматизирано кацане в случай, че пилотът изгуби контакт с апарата, както и система за избягване на сблъсъци.

Какво изискват правилата

Новите правила засягат всички части на дроновете (включително двигателите и уредите за дистанционно управление) и ще гарантират, че производителите и собствениците им зачитат околната среда, нормите за безопасност и правото на личен живот:

Тези, които управляват дроновете, ще трябва да ги държат под определена височина и на разстояние близко до себе си, за да не застрашават хората на земята или упражняващите въздушни спортове

Достъпът до определени географски зони като летища, посолства, затвори и атомни електроцентрали ще бъде ограничен или изцяло забранен

Дроновете, които могат да причинят щети или наранявания при сблъсък, ще подлежат на регистрация. При проектирането им стремежът ще трябва да бъде да се минимизира шумът и замърсяването на въздуха.

Пилотите на летателните апарати трябва да се запознаят с всички правила, които се прилагат към тях и да бъдат в състояние да управляват безопасно устройството, без да излагат хора или други ползватели на въздушното пространство на риск. Това означава, че би било необходимо пилотите да преминат през обучение преди да могат да управляват дроновете.

С цел да се идентифицират пилотите на дронове по-лесно в случай на инцидент, пилотите ще трябва да бъдат регистрирани на национално ниво и техните дронове да бъдат маркирани за лесна идентификация. Това не би се прилагало за най-малките безпилотни летателни апарати.

Пазарът на дронове в ЕС

Европейският пазар на дронове се разраства бързо и се очаква той да създаде над 150 000 нови работни места до 2050 г. Според някои прогнози пазарът на безпилотни летателни апарати ще се равнява до 2025 г. на 15 млрд. евро годишно.